Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
Трудова борса в Трявна
19.04.2019
Трудова борса в Трявна

Днес в сградата на читалище „Пенчо Славейков” гр. Трявна, се проведе трудова борса по проект №BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”.

В борсата взеха участие 19 работодатели, осъществяващи дейност в различни области на икономиката: текстилно производство, застрахователно дело, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, дърводобив и дървообработване. От присъстващите 17 фирми обявиха общо 51 работни места за длъжностите: машинен оператор, шиене; общи работници; камериерки; готвачи; сервитьори; обслужващ персонал в хотел; продавач-консултанти, работници в строителството; военнослужещи на щатни длъжности и др.

Най-голям брой работни места обявиха фирмите, развиващи дейност в областта на ресторантьорството, строителството и дървообработването: „Син диамант” ЕООД, „Рамона 2009” ЕООД, „Саксо БГ” ООД, „Експерт пак БГ” ЕООД.

Трудовата борса посетиха 52 търсещи работа лица, от тях 10 бяха младежи до 29 години, 3 роми.

Присъстващите представители на работодателите и безработните лица бяха запознати с възможностите за мобилност и услугите на EURES мрежата.

Безработните лица проявиха интерес и разговаряха с работодателите, в резултат на което получиха информация за условията на труд, условията за наемане на работници и обмениха контакти за следващи срещи.

 

ДБТ Габрово, филиал Трявна

Трудова борса в ТрявнаТрудова борса в ТрявнаТрудова борса в Трявна

21.04.2019
21.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
19.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
15.04.2019
15.04.2019


Вестник "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |