Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
Дълъг дебат в общински съвет - Трявна относно предложение за промяна в разчета за капиталови разходи на общината за 2018 г.
04.12.2018
Дълъг дебат в общински съвет - Трявна относно предложение за промяна в разчета за капиталови разходи на общината за 2018 г.

„В процес на изпълнение на капиталовата програма за 2018 г. и след проведени обществени поръчки през 2018 г. се установи, че за част от заложените обекти, финансирани със средства от целева субсидия, е реализирана икономия“ – се казва в изложението, свързано с промяна в разчета на капиталовите разходи. Размерът на икономия е 24 206,22 лв. Тя идва от нереализирани обекти, част от Капиталовата програма за 2018 г. „Основен ремонт крило на мост след кв. Минкино, гр. Плачковци“ е позицията, която не е реализирана, поради обективни причини, а те са както следва: „След направени геодезически измервания на въпросния участък, в който е и крилото на моста, предвидено за ремонт, се установи, че участъкът попада в територия на Държавен горски фонд. Грешката произлиза от възстановената собственост при земеразделянето и гороразделянето, извършено от поземлена комисия, действаща на територията на общината.

Поради това, за да бъде заложено проектиране и изпълнение е необходимо да се коригира тази част на Картата на възстановената собственост.

Корекцията се извършва от поземлена комисия. Това е процес, включващ отношения между собствениците на засегнатите имоти, поземлена комисия и Министерство на земеделието, храните и горите.

Проектирането и изпълнението ще бъде възможно само ако бъде коригирана Картата на възстановената собственост в този участък, за да бъде той общинска собственост.“ – четете в бр.41 в. „Тревненска седмица“

 

Снимка: Архив Tryavna.eu04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018


Вестник "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |