Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
Няма да бъде започнато производство по несъстоятелност на общинската фирма „Здравец“ - това реши местният парламент
04.12.2018
Няма да бъде започнато производство по несъстоятелност на общинската фирма „Здравец“ - това реши местният парламент

На заседание на Общински съвет – Трявна, провело се на 28.11.2018 г., бе внесено за разглеждане предложение за откриване на производство по несъстоятелност на общинската фирма „Здравец“ ЕООД. Причините отрицателните финансови резултати и задължения на дружеството в размер на 167 021,79 лв. А в разбивка: загуба от дейността на общинските плувни басейни и печалба от дърводобивната дейност на фирмата.

В детайли предложението към местния парламент изяснява и данните за финансовото състояние от представения отчет на дружеството към деветмесечието на 2018 г., както следва: „От представения финансово-счетоводен анализ става ясно, че „Здравец“ ЕООД приключва третото тримесечие на 2018 г. със загуба в размер на 25 500 лв.

Анализът на финансовите резултати по дейности показва следното: Басейнът в гр. Трявна приключва третото тримесечие на 2018 г. с реализирани приходи в размер на 4 284 лв. и извършени разходи на стойност 15 556 лв., т.е. налице е загуба за 11 272 лв. Басейнът в гр. Плачковци е реализирал 13 379 лв. приходи и 21 537 лв. разходи, т.е. приключва тримесечието на загуба в размер на 8 158 лв. Заведенията към двата басейна постигат следните резултати: за гр. Трявна - приходи за 3 665 лв. и разходи за 6 743 лв. или загуба в размер на 3 078 лв. и за гр. Плачковци - приходи за 6 541 лв. и разходи за 7 534 лв. или загуба в размер на 993 лв. Дърводобивната дейност реализира приходи за 38 616 лв. и разходи за 15 855 лв., т.е. налице е печалба в размер на 22 761 лв.

подробностите и целият дебат по темата четете в бр.41 в. „Тревненска седмица“

 

Снимка: Архив Tryavna.eu04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018


Вестник "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |