Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
„Вътрешна реконструкция и оборудване на читалищните сгради в Трявна и Плачковци“ е проектът, с който Община Трявна ще кандидатства по мярка 7.2 от стратегията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“
06.11.2018
„Вътрешна реконструкция и оборудване на читалищните сгради в Трявна и Плачковци“ е проектът, с който Община Трявна ще кандидатства по мярка 7.2 от стратегията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“

Общински съвет – Трявна бе запознат с намеренията на общинска администрация да се включи в процедурата чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от стратегията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“.

„Базирайки се на обективните критерии за оценка на проектите и тяхната тежест, предлагам Община Трявна да кандидатства с две проектни предложения, по които имаме проектна готовност, а именно вътрешна реконструкция и благоустройство на част от сградата на НЧ „Пробуда-1924“ град Плачковци и „Вътрешна реконструкция на част от НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна“ – коментира кметът на Общината – Дончо Захариев пред Общинските съветници.

Дискусията по темата откри инж. Драгомир Николов от МК „Възрожденска Трявна“, който пожела точни цифри по отношение на предвидения брой седалки в салона на читалището в Трявна след реализиране на проекта, като допълни още:

Д. Николов: „С това, което ще се извърши, при положение, че се спечели проектът, няма да бъдат решени основни неща едно, от които е отоплението на читалището в Трявна. Тук става въпрос и за съществена промяна в броя на местата, които са в читалището и промяна на междуредието. В момента са 568 места, от които 144 са на балкона. Имаме 18 реда. Това, което видях в тази скица, която е в умален вид, в салонът ще станат 14 реда, съответно местата се намалят. Единствено в ложите местата се запазват и в салона и на балкона има значително намаляване на местата.“

Разработването на проекта е съобразено с действащата нормативна уредба и изисквания в България, коментира главният архитект на общината. – четете в бр.37 в. „Тревненска седмица“06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018


Вестник "Тревненска седмица" в pdf формат

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |