Трявна - официален туристически и бизнес портал
ИСТОРИЯ
 
 

ИСТОРИЯ

Възникването на Трявна като селище се свързва с тримата братя Асеневци, които след победата си над император Исак ІІ Ангел в Тревненския проход решават всеки един от тях да построи по една църква в чест на победата. Църквите, които тримата съграждат носят името на Св. Архангел Михаил. Именно църквата с такова име построява най-малкият от тримата – Калоян, около която по-късно започват да се събират хора от околностите и от Търново след падането на България под османска власт. Трявна часовниковата кула

Относно името на града има няколко мнения:
- името произлиза от тучната трева наоколо;
- от наличието на тръвни – кошери;
- от латинското наименование „транс – вена”, т.е. преминаване от въд.

В селището са се практикували над 40 занаята. Един от най-характерните за селището е занаята – „казаслък” – обработка на сурова коприна и изработването на украса за конска амуниция, военни пагони и т.н. Този занаят е практикуван освен в Трявна само и в Одрин. В града до средата на 19 в. се е отглеждала и маслодайна роза.

Изобилието на камък и дърво в района благоприятства развитието на занаятите – резбарство, строителство, иконопис. Тук в града още 17 в. възниква най-старата художествена школа по българските земи, чиито направления са действащи и до днес.

Трявна старият мост В града днес могат да се видят всички направления на художествената школа, разпределени в осем музейни обекта.

След Освобождението на България през 1878 година общината започва индустриално производство на вълнен текстил, като първата фабрика е открита още през 1883 година. До първата половина на 20 век се създават редица промишлени предприятия, в които основните производства са свързани с обработка на дървен материал, мебелно производство, текстил, преработка на плодове, метални изделия, производство на електроенергия.

През втората половина на 20 век настъпва значително развитие по обем и качество на промишлените мощности в областта на машиностроенето, текстилната и трикотажна промишленост, производството на топлоенергия, мебелно производство и дървообработване.

 Развитието на туристическите услуги в община Трявна започва в началото на 20-те години в гр. Трявна и гр. Плачковци. Понастоящем в общината има изградени почивни бази с над 1250 легла. За развитието на туризма като отрасъл на икономиката на общината допринася наличието на благоприятен умереноконтинентален климат с прохладно лято и лека зима.

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |