Трявна - официален туристически и бизнес портал
Untitled Document

ГЕРБ НА ГРАД ТРЯВНА

Гербът на град Трявна е разработен в двете основни форми - малка и голяма и в задължителните четири графични начертания за всяка форма - черно - бяло, цветно, линеарно и цветно с черно-бял графичен код. На малката форма е изобразен разсечен и пресечен четиричастен испански щит.

В четирите полета отляво на дясно и от горе надолу, са разположени следните хералдически фигури:

В първо дясно хералдическо поле на червен фон:

1. бял (сребърен) графичен буквен знак - инициал Т, символизиращ наименованието на града в миналото - Търава, днес - Трявна и неговото семантично прочитане – трева.

2. жълти (златни) цифри 1565 - първата датирана официално година, в която се появява името на града.

Във второ ляво хералдическо поле на син фон (лазурен емайл) - два бели (сребърни) архитектурни паметника от богатото културно-историческо наследство на града:

1. часовниковата кула, построена в 1814 година

2. каменният мост до кулата, съграден в 1848 година.

В трето дясно хералдическо поле на син фон (лазурен емайл) - жълто (златно изображение) на фантастично животно - изправен, обърнат на лява хералдическа страна грифон, държащ в протегнатите си ръце два бели (сребърни) инструмента (четка и резец) - символизиращ в своята двойственост човешкия стремеж към божественото, изразен в неповторимото творчество на иконописците и резбарите от прочутата Тревненска художествена школа. В четвърто ляво хералдическо поле на червен фон - жълто (златно) изображение на изправен, обърнат на дясна хералдическа страна лъв, символ на гордия и буден български дух на поколенията родолюбиви жители на град Трявна - от непокорните в миналото балканджии до отговорните съвременни европейски граждани.

Голямата форма съдържа:

1. малката форма в центъра на симетричната композиция

2. два бели (обърнати на лява и дясна хералдическа страна) щитодържатели - бели (сребърни) гълъби, придържащи с едниния си крак щита на малката форма, стъпили с другия си крак върху две кръстосани зелени акантови клонки. Гълъбите символизират християнската духовност и възрожденската просветност на поколения именити тревненци. Зелените акантови клонки символизират чистата балканска Природа на курорта Трявна.

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |