Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна

29.07.2021   

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.З, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“ и във връзка с предложение на началник район на Трявна, ВиК ООД Габрово относно намаляване на дебита на водните количества в община Трявна

ЗАБРАНЯВАМ:

ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на Община Трявна.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график. При неспазване на установената забрана лицата носят административнонаказателна отговорност по Закона за водите.

Приложения:

Заповед №50229.07.2021
28.07.2021
26.07.2021
26.07.2021
09.07.2021
05.07.2021
02.07.2021
02.07.2021
01.07.2021
01.07.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |