Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна инициира среща с представителите на бизнеса във връзка с разделното събиране на отпадъците

Община Трявна инициира среща с представителите на бизнеса във връзка с разделното събиране на отпадъците

09.07.2021   

Община Трявна кани собствениците на големите търговски обекти, хотелски комплекси и заведения за хранене на среща във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Срещата ще се състои на 14.07.2021 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Трявна (стая 403).

Съгласно чл. 33 от ЗУО ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.

В Община Трявна е изградена система за разделно събиране на отпадъците, чрез сключен договор с фирма „Еко Партнърс България“ АД. С цел Общината да осъществи съдействие на посочените обекти, „Еко Партнърс България“ АД предлага възможност за изграждане на система за разделно събиране освен за гражданите, и за по-големите търговски и хотелски обекти и заведения за хранене. Създадените „точки“ за разделно събиране ще бъдат обслужвани по график.

Целта на срещата е заедно с представителите на големите търговски обекти, хотели и заведения за хранене, да бъде обсъдена организацията на разделното събиране на отпадъците, определяне на местата с най-голяма необходимост от изграждане на подобна система, както и график, по който да бъдат обслужвани.29.07.2021
29.07.2021
28.07.2021
26.07.2021
26.07.2021
05.07.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |