Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Проектно предложение „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ с бюджет 529 900 лв.

Проектно предложение „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ с бюджет 529 900 лв.

17.06.2021   

Проектът има за цел подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на община Трявна чрез интерактивни методи. Очакваните резултати са: широк интерес от страна на обществеността и генериране на приходи в обозримо бъдеще.

Проектът на Община Трявна е по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът може да се разглежда и като практична идея за модернизация на музейното дело в Трявна, защото  осигурява оборудване на Център за дигитализация на обекти. От първостепенна важност е  дигитализацията на обектите от колекциите на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Проектът включва и обучение на експерти по създаване на дигитални обекти, тъй като броят на експонатите, съхранявани в Музея, е огромен. Дигиталните технологии ще осигурят съхранението и презентирането пред публика на редица експонати, които в автентичния си вид трудно биха достигнали до посетителите поради възрастта си или поради специфични изисквания за съхранение и опазване.

Предвидено е организирането на изложба с част от дигитализираните обекти, както и проучвания, насочени към училищата и университетите.

Решение на Общинския съвет предвижда  за нуждите на Проекта да се използва третия етаж  на Марангозовата къща.

Проектът „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ е значим и за осъществяване на интегрирана териториална инвестиция в рамките на Северния централен район за периода до 2027 г., който предвижда „Развитие на общ туристически продукт „Възраждане“ с обекти на територията на Велико Търново, Габрово, Дряново, Трявна, Боженци, Елена.28.06.2021
24.06.2021
23.06.2021
22.06.2021
22.06.2021
22.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
14.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
07.06.2021
07.06.2021
04.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
01.06.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |