Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Първа копка за рекултивация на депото в Трявна

Първа копка за рекултивация на депото в Трявна

14.05.2021   

В гр. Трявна ще се проведе официална церемония Първа копка.

На 21.05.2021 г. в 11:00 часа, ще се проведе официална церемония Първа копка по екопроект, финансиран по ОП “Околна среда 2014- 2020 г.” “Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна”

Рег. №: BG16M1OP002-2.010-0023-C01, АДБФП: Д-34-32/13.05.2020 г.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта: 18 месеца

Начало: 28.05.2020

Край: 28.04.2022

Обща стойност: 1 549 891,73лв.

ЕФРР: 1 317 407.97лв. Национално съфинансиране: 232 483.76лв.

 

Дейности по проекта:

1. Подготовка и изпълнение;

2. Техническа рекултивация;

3. Организация и управление;

4. Информация и комуникация.

 

Събитието ще открие инж. Петя Папурова – Ръководител на Проекта.

На церемонията, със символична първа копка, г-жа Силвия Кръстева – Кмет на Община Трявна и Христо Николов- управител на „Техно строй България“ ООД- фирмата изпълнител на техническата рекултивация по проекта ще започнат изграждането на строителния обект.

(Координати към мястото на събитието – север -42 градуса 52‘ 31.93‘‘   25 градуса 32‘ 12.37‘‘)

 

Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за отпадъци на общината. Дейностите имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Изпълнителят на проекта ще осъществи дейностите по рекултивация на депото.28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
27.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
21.05.2021
21.05.2021
20.05.2021
19.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
12.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
05.05.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |