Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Дати за пръскане с хербицид в района на жп гарите в община Трявна

Дати за пръскане с хербицид в района на жп гарите в община Трявна

12.05.2021   

ДП НКЖИ „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” уведомява за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, за дейностите трябва да бъдат уведомени собствениците на пчелините, за провеждане на защитните мероприятия в общината.

На дати 28.05.2021 г, 15.06.2021 г., 23.08.2021 г. и 17.09.2021 г. от залез слънце до 10:00 часа ще се проведе обезтревяване на площите между пероните и в гърловините в железопътните гари в Трявна, Плачковци и Кръстец, съгласно одобрен график – представляващи част от железопътната инфраструктура, с продукт за растителна защита/препарат – листен, системен хербицид „Клиник 36 СЛ”, с активно вещество глифозат под формата на разтворим концентрат и категория на употреба – непрофесионална, с карантинен срок 21/30 (двадесет и един/тридесет дни), доза 300/700 мл на дка.

В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен антидот – лечението е симптоматично.

Третирането се извършва срещу унищожаване на плевели изцяло – както на надземните части, така и на кореновата система на земя в/у която са разположени елементи на железопътната инфраструктура (коловози, перони).

План – графика подлежи на промяна при наличие на лоши метрологични условия.

Продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. „Клиник 36 СЛ” за растителна защита е разрешен
за употреба в Република България с Удостоверение за разрешаване прилагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01208-ПРЗ-2/04.07.2016 г.28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
27.05.2021
26.05.2021
26.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
25.05.2021
21.05.2021
21.05.2021
20.05.2021
19.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
17.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
14.05.2021
11.05.2021
11.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
10.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
05.05.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |