Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за обществено обсъждане за намерение за кандидатстване за ТИЦ

Покана за обществено обсъждане за намерение за кандидатстване за ТИЦ

28.04.2021   

Във връзка с предстоящия през май 2021 г. прием  на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработваното проектно предложение „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“.

Дата и място на провеждане – 10.05.2021 г /понеделник/ от 16:00 ч. в зала 403 на сградата на Община Трявна. Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния имейл на Община Трявна, но не по-късно от 12.05.2021 г.29.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
28.04.2021
26.04.2021
26.04.2021
23.04.2021
23.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
15.04.2021
15.04.2021
14.04.2021
14.04.2021
13.04.2021
12.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
08.04.2021
07.04.2021
07.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
02.04.2021
02.04.2021
02.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |