Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Важно съобщение за гражданите на община Трявна

Важно съобщение за гражданите на община Трявна

12.11.2020   

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ТРЯВНА,

Уведомяваме Ви, че от днес 12.11.2020 година касите на Отдел “Местни данъци и такси“ за плащане на данъчни задължения няма да работят поради влошено здравословно състояние на всички служители.

Данъчните задължения може да плащате по следните начини:

  • Онлайн през касите на ИЗИПЕЙ в страната
  • През интернет системата ИПЕЙ от целия свят
  • По банков път по следната банкова сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000

BIC: STSABGSF

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

Кодове за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса Битови отпадъци
44 25 00 – Данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък
44 34 00 – Други данъци /пътен данък/
44 80 13 – Такса куче
44 80 07 – Такси за административни услуги

За отваряне на касите ще Ви уведомим допълнително.26.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
24.11.2020
23.11.2020
21.11.2020
19.11.2020
18.11.2020
16.11.2020
12.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
10.11.2020
10.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
05.11.2020
04.11.2020
03.11.2020
03.11.2020
02.11.2020
02.11.2020
02.11.2020
01.11.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |