Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2019 г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2019 г.

08.09.2020   

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.44, ал.4 от Наредбата зa условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна, председателят на Общински съвет – Трявна и кметът на Община Трявна канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на годишния отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 08.09.2020 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г. на Община Трявна са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на общината www.tryavna.bg



30.09.2020
28.09.2020
22.09.2020
22.09.2020
17.09.2020
17.09.2020
17.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
15.09.2020
15.09.2020
14.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
09.09.2020
08.09.2020
08.09.2020
08.09.2020
01.09.2020
01.09.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |