Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Как да събираме отпадъци разделно

Как да събираме отпадъци разделно

03.08.2020   

В община Трявна са разположени два основни вида съдове за смет – жълт и кафяв, както и два допълнителни – оранжев и зелен.

Жълтият и кафявият контейнер са предназначени за битовите отпадъци – съответно рециклируеми и биоразградими, а оранжевият и зеленият осигуряват събирането само на отпадъци от опаковки.

Жълтият и кафявият контейнер се обслужват от Община Трявна, а оранжевият и зеленият от фирма „Екобулпак“ АД, с която Общината има сключен договор.

Задаваме си въпрос – Каква е разликата между жълтия и оранжевия контейнер?

Основната разлика е, че оранжевият контейнер и САМО за отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови и метални. Отпадък от опаковки са всички видове опаковки на хранителните и нехранителните стоки – кутии, туби, кенчета, кофички, бутилки, чашки, фолиа и други. Като опаковки се идентифицират и всички видове съдове за еднократна употреба, найлонови торби и пликове.

В жълтия контейнер се изхвърлят всички останали видове рециклируеми отпадъци – домакинска посуда, домашни принадлежности, кожени и гумени изделия, ненужни хартиени изделия – блокчета, тетрадки, листи и други.

Оранжеви контейнери за опаковки има на определени площадки в община Трявна. В случай че на вашата улица няма такъв тип контейнер, то е допустимо тези отпадъци да попаднат в жълтия съд. Отпадъците от жълтия контейнер се транспортират до Регионално депо в гр. Габрово, където се насочват към инсталацията за сепариране – там те се сортират по вида на материала, от който са изработени.

Жълт контейнер – за рециклируеми битови отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия, метал (вестници и списания, ученически пособия, счупени детски играчки (без батерии), кожени изделия и други.

Кафяв контейнер – за биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, трева, листа, клони, черупки, костилки и други)

Оранжев контейнер – за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки (кашони, кутии, кенчета, кофички, пакетчета, прибори за еднократна употреба и други)

Зелен контейнер – за стъклени опаковки – (буркани, бутилки и други).28.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
25.08.2020
25.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
20.08.2020
19.08.2020
18.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
17.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
11.08.2020
09.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
06.08.2020
06.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
04.08.2020
03.08.2020
03.08.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |