Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Ученически литературен конкурс за лирично стихотворение

Ученически литературен конкурс за лирично стихотворение

23.06.2020   

КУЛТУРЕН КЛУБ „ТРЯВНА – СОФИЯ“
ОБЯВЯВА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРС ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ
В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЛАВЕЙКОВИ ПРАЗНИЦИ
( ТРЯВНА, 10 – 13 СЕПТЕМВРИ 2020 г.)

Участници в конкурса могат да бъдат всички ученици, които са родени или живеят в община Трявна и прилежащите ѝ селища.
Компетентно жури ще присъди общо шест награди, разпределени в две ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
– за ученици в прогимназиална степен (5 – 7 клас)
– и за ученици в гимназиална степен (8 – 12 клас)

Членовете на Управителния съвет на Културен клуб „Трявна“ са формирали дарителски фонд с лични средства за наградите, както и дипломи за наградените автори и творби.

Наградният фонд е разпределен, както следва:
– две първи награди по 250 лв.
– две втори награди по 100 лв.,
– две трети награди по 50 лв.

Конкурсните работи да бъдат придружени от следната информация:
– Трите имена на участника;
– Възраст, клас;
– Училище;
– Точен адрес с пощенски код, имейл-адрес и телефон за контакти;
– Име, адрес и телефон за контакти на учителя-консултант, активно подпомогнал участника.

За разлика от конкурса „Славейкова награда“ ученическият конкурс на Културен клуб „Трявна – София“ не е анонимен. Текстовете да се изпращат на имейла на Клуба:
konкurs.cct@gmail.com „За литературния конкурс“, в срок до 30 юли 2020 г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени по време на Славейковите празници (10-13 септември 2020 г.) в читалище „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Представените творби не се връщат на участниците.

 

©Културен клуб “Трявна – София”30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
24.06.2020
23.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
15.06.2020
12.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
05.06.2020
04.06.2020
03.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |