Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Заседание на общинска епизоотична комисия

Заседание на общинска епизоотична комисия

15.06.2020   

На 11.06.2020 г.  се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия, назначена със заповед на кмета на Община Трявна относно мерките и действията по време на извънредното положение и реда на регистрация и реда на заселване на обекти тип заден двор със свине, както и илюстрирани схеми на лично стопанство и фамилна ферма във връзка с усложнената епизоотична ситуация в страната по отношение на болестта.

Заседанието бе открито от Марин Маринов – заместник кмет на Община Трявна и председател на комисията. Той предостави думата на д-р Петров да запознае присъстващите със ситуацията.

На основание чл. 128 от ЗВД, във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете, той разясни всички противоепидемични мерки, въведени с актове на министъра на здравеопазването по повод обявената с Решение № 325/14.05.2020 година на Министерския съвет на Република България извънредна епидемична обстановка или при условия  на  чл.ба от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 година  той  ни запозна с продължаване действията съгласно Решение на Министерския съвет № 43 от 24.01.2020 година, с плана за контрол и предотвратяване на разпространението на АЧС в Република България 2020 г. запозна Всички присъстващи, че при откриване на труп на дива свиня да се предприемат действия съгласно указанията към заповед № РД 48-3/06.01.2020 година на министъра на МЗХГ. Д-р Петров разясни реда на регистрация и реда на заселване на обекти тип заден двор със свине, както и илюстрирани схеми на лично стопанство и фамилна ферма – във връзка с писмо изх. № 91-168/18-02.2020 година на доц. д-р Янко Иванов, Заместник-министър на земеделието, храните и горите.

На заседанието присъстваха председателят на комисията Марин Маринов  – заместник-кмет на Община Трявна и членове д-р Васил Петров – началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ гр. Габрово, д-р Мирослав Милев – регистриран вет. лекар, председател на управителния съвет на ЛРС „Бедек“ – гр. Трявна, Кристина Йорданова – мл. експерт ООС на Община Трявна, Михаил Минчев – гл. специалист ПБЗН на  Община Трявна, Стела Манева  – ст. специалист СГС  на Община Трявна, Петко Петков –  ст. специалист КОНОЗНБА на кметство Плачковци, Веска Христова – кметски наместник на кметство Черновръх, Николина Георгиева – кметски наместник на кметство Радевци.30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
24.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
12.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
05.06.2020
04.06.2020
03.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |