Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Комисия извърши преглед на микроязовир „Трявна“

Комисия извърши преглед на микроязовир „Трявна“

11.06.2020   

Днес, 11.06.2020 г., комисия, назначена със заповед на областния управител на Област Габрово, извърши пролетен технически преглед на микроязовир „Трявна“ и хидротехническите съоръжения към него. В края на своята работа комисията изготви констативен протокол, който ще бъде утвърден от областния управител и ще бъде изпратен на кмета на Община Трявна.

Комисията е в състав: председател – Николай Петров от Областна администрация Габрово и членове Константин Рашков – представител на Басейнова дирекция – Плевен, инсп. Ана Анастасова – представител на Надзор на язовирни стени и съоръжения – клон Велико Търново, Валентин Станков – представител на Областна администрация, Мариян Ганчев – оператор на язовирна стена, д-р Мирослав Милев – представител на ловно-рибарско сдружение „Бедек“, представител на РД на ПБЗН и Михаил Минчев – представител на Община Трявна.30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
29.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
24.06.2020
23.06.2020
23.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
16.06.2020
16.06.2020
15.06.2020
12.06.2020
11.06.2020
11.06.2020
10.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
05.06.2020
04.06.2020
03.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |