Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Конкурс „Малките големи таланти на Трявна“

Конкурс „Малките големи таланти на Трявна“

20.05.2020   

Община Трявна обявява конкурс „Малките големи таланти на Трявна“, посветен на 455 години от първото документално споменаване на Трявна и Празника на град Трявна 2020 г.

Ще бъдат отличени талантите на Трявна в 4 възрастови групи и няколко категории: песен, рецитал, рисунка, авторска творба (стихотворение, разказ, приказка, есе).

 

 

РЕГЛАМЕНТ:

I. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби и изпълнения няма да бъдат допуснати до класиране.

II. Категории и възрастови групи:

Категории за децата от предучилищна възраст в община Трявна:

 • Песен
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

За ученици:

Възрастова група I-IV кл.

 • Песен
 • Рецитиране на стихотворение
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

Възрастова група V-VII кл.

 • Песен
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

Възрастова група VIII-XII кл.

 • Песен
 • Авторско произведение – стихотворение, разказ, приказка или есе за Трявна
 • Рисунка на тема „Аз рисувам Трявна“

 

III. Изисквания за изпращане на творбите:

 • Рисунките се приемат в Община Трявна лично или по пощата на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21, стая 102, за конкурса: „Малките големи таланти“. Всяка рисунка трябва да бъде придружена с информация за участника, изписана на гърба: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител);
  Всички рисунки от конкурса ще участват в изложба в музей „Старото школо“.
 • Видеозаписите с изпълнение на песен или стихотворение; авторските стихотворения, разкази, приказки и есета се приемат на електронен адрес: talant.tryavna@gmail.com. В текста на писмото трябва да се добави информация за участника: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител).

По желание, видеозаписите трябва да бъдат придружени с попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител за участие в конкурса „Малките големи таланти на Трявна“ и за обработване на личните данни на дете, с която дава своето съгласие клиповете на съответното дете да бъдат споделени в УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт на Община Трявна, фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически информационен център.

IV. Краен срок за получаване на творбите: 16:00 ч. на 2 юни 2020 г.

V. Награждаване:

Жури ще оцени най-добрите творби във всяка възрастова група. Ще бъдат връчени по една първа награда и поощрителни награди за всяка отделна възрастова група и категория.

Награждаването на отличените творби ще се състои в навечерието на празника на Трявна – 05.06.2020 г. в Община Трявна. Поради извънредната епидемична обстановка, награждаването на децата ще се състои индивидуално, в опреден час, за който отличените участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане.

За повече информация и контакти:

e-mail: tryavna@tryavna.bg

тел. +359894414282

 

Образец на декларацията може да бъде изтеглен от ТУК.28.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
24.05.2020
22.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
08.05.2020
07.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
04.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |