Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна закупи нов сметосъбиращ автомобил

Община Трявна закупи нов сметосъбиращ автомобил

20.05.2020   

Днес, 20.05.2020 г., в Община Трявна бе доставен нов сметосъбиращ автомобил. Доставката бе извършена съгласно обществена поръчка и сключен договор с предмет: „Закупуване на нов специализиран автомобил – машина с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Трявна“.

Специализираният автомобил е оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата), окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др., с извършен предпродажбен сервиз, зареден с всички необходими за експлоатацията течности и материали. Разполага се с необходимите за регистрацията му, както и на надстройката към него, документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи. Има всички сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики, с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация.24.05.2020
22.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
19.05.2020
15.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |