Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Списък на класираните и некласирани кандидати след приключване на конкурсната процедура, свързана с провеждане на конкури за избор за заемане на длъжности по проект № BG05M9OP001-2.040-0125-C02 „Грижа в дома“

13.05.2020   28.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
24.05.2020
22.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
13.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
08.05.2020
07.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
04.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |