Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обява за подбор на персонал по проект “Грижа в дома”

08.05.2020   

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Специалист „Здравни грижи“ (медицинска сестра, фелдшер)

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, съобразно индивидуалните потребности на кандидат-потребителите, така че да изпълняват заложените в Проекта дейности.28.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
24.05.2020
22.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
21.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
20.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
15.05.2020
15.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
07.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
04.05.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |