Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване

27.02.2020   

Заповед № 132/20.02.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години за магазин/ателие и за срок от 10 ( десет) години за заведение за хранене, на следните имоти частна общинска собственост – помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, както следва:

Обект № 1 – магазин / ателие с полезна площ 32.50 кв.м
Обект № 2 – магазин / ателие с полезна площ 31.00 кв.м
Обект № 3 – магазин / ателие с полезна площ 29.70 кв.м
Обект № 5 – магазин / ателие с полезна площ 36.80 кв.м
Обект № 6 – магазин / ателие с полезна площ 31.70 кв.м
Обект № 7 – магазин / ателие с полезна площ 24.60 кв.м
Обект № 8 – магазин / ателие с полезна площ 42.90 кв.м
Обект № 9 – магазин / ателие с полезна площ 44.90 кв.м
Обект №11 – заведение за хранене с полезна площ 152.00 кв.м

Приложения:

Заповед 132/20.02.2020 г.28.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
22.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
05.02.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |