Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

20.02.2020   

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

До 08.03.2020 г. е срокът за подаване на заявки за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори. Записването става на телефон: 0800 14 100 или в стая 204 при Община Трявна. Уредите ще бъдат извозени от домовете напълно безплатно. От 09.03.2020 г. ще започне извозването на електрическото оборудване и ще продължи до 10.03.2020 г. в зависимост от събраните заявки.

Всички физически лица предали електрически или електронен уред, получават карта-подарък за магазин “Технополис”. Картите са в размер от 2 до 10 лв. според предадения уред. Колкото повече уреди се предават, толкова повече карти-подарък се получават!

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници като електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Употребата на батериите и акумулаторите е изключително широка, с което нараства и опасността от безконтролното им изхвърляне. Смесването им с битовите отпадъци, които се събират в депа, довежда до попадането на този отпадък, изключително съдържателен на тежки и опасни химикали, в почвите и водите.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори на Община Трявна.28.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
22.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
05.02.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |