Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна обявява подбор по документи за длъжността “Медицинска сестра” /за училища, детски градини/

17.02.2020   

ОБЩИНА    ТРЯВНА

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

          /ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ/

 

 

 

         КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.

Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.

Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.

Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.

Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.             

Провежда организирани занимания на децата под ръководството на директора на детската градина.

Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.

 

          ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

          Професионален опит: минимум 1 година;

          Професионална област: Медицина.

 

 

         НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            - Заявление  за участие;

            - Автобиография /CV/;

            - Копие от диплома за завършено образование;

            - Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

            - Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

 

 

           СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

           До 17:00 часа на 28.02.2020 г.

 

 

          МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

          Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

          Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №2128.02.2020
28.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
27.02.2020
26.02.2020
25.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
24.02.2020
22.02.2020
20.02.2020
19.02.2020
18.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
12.02.2020
10.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
06.02.2020
05.02.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |