Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Трявна за 2020 г.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Трявна за 2020 г.

13.01.2020   

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

 

Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Трявна.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 година /сряда / от 17:00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

 

Предложения, свързани с проекта за Бюджет 2020 г. можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: tryavna@tryavna.bg от датата на публикуване на поканата.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кмет на Община Трявна

 

Проекта на бюджет на Община Трявна за 2020 г. можете да изтеглите от тук30.01.2020
24.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
21.01.2020
16.01.2020
10.01.2020
09.01.2020
08.01.2020
08.01.2020
06.01.2020
03.01.2020
03.01.2020
02.01.2020
02.01.2020

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |