Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Община Трявна обявява подбор по документи за длъжността „Медицинска сестра“ /за училища, детски градини/

16.12.2019   

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

          /ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ/

 

 

 

         КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.

Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.

Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.

Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.

 

 

          ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

          Професионален опит: минимум 1 година;

          Професионална област: Медицина.

 

 

         НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

            - Заявление  за участие;

            - Автобиография /CV/;

            - Копие от диплома за завършено образование;

            - Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

            - Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

 

 

           СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

           До 17:00 часа на 10.01.2020 г.

 

 

          МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

          Информация /Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

          Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №2131.12.2019
30.12.2019
28.12.2019
24.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
22.12.2019
20.12.2019
22.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
19.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
13.12.2019
11.12.2019
10.12.2019
08.12.2019
06.12.2019
06.12.2019
05.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
02.12.2019
02.12.2019
02.12.2019
29.11.2019
26.11.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |