Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Конкурс за детска коледна рисунка и картичка

Конкурс за детска коледна рисунка и картичка

02.12.2019   

ОБЩИНА ТРЯВНА
и

Местната комисия за борба с противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни

ОБЯВЯВАТ

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ИЛИ КАРТИЧКА

НА ТЕМА „ЗИМАТА УХАЕ НА СНЕЖИНКИ“

 

РЕГЛАМЕНТ

 

I. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

 

II. ОРГАНИЗАТОР: Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

III. РЕГЛАМЕНТ:

  1. Конкурсът е индивидуален. Желаещите могат да участват с 1 рисунка и 1 картичка.
  2. Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 6 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 15 години;

Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

  1. Изисквания към оформлението на картичките:

Към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца или младежи, точен адрес и телефон за връзка.

 

IV. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ И РИСУНКИТЕ: 16 декември 2019 г. в сградата на Община Трявна (гише „Информация“ на входа).

 

V. НАГРАЖДАВАНЕ:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Трявна, а отличената творба ще бъде включена в новогодишния календар на комисията за 2021 г.

 

Награждаването на отличените творби в конкурса
ще се състои на 19 декември 2019 г. от 16:00 ч.
в Заседателната зала на Община Трявна.31.12.2019
30.12.2019
28.12.2019
24.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
22.12.2019
20.12.2019
22.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
19.12.2019
18.12.2019
18.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
13.12.2019
11.12.2019
10.12.2019
08.12.2019
06.12.2019
06.12.2019
05.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
03.12.2019
02.12.2019
02.12.2019
29.11.2019
26.11.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |