Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Съобщение до всички хотелиери и собственици на стаи, къщи и апартаменти за гости

Съобщение до всички хотелиери и собственици на стаи, къщи и апартаменти за гости

26.11.2019   

Напомня на всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, че считано от 01 октомври 2019 г. трябва да подават информацията за броя на настанените туристи, датата на регистрация и датата на отпътуване в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Единната система за туристическа информация е част от Националния туристически регистър по чл. 165, ал.1 от Закона за туризъм, който е публичен и се разработва и поддържа от министъра на туризма. Лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, вписват в ЕСТИ данни от регистрите за настаняване в обем, определен в чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Подаването на данни от лицата, които извършват дейност в местата за настаняване, към Единната система за туристическа информация се осъществява през профил на потребител на ЕСТИ, асоцииран с физическо лице – представител на съответното лице, което извършва дейност в мястото за настаняване. Регистрирането на профил се осъществява на адрес https://esti.tourism.government.bg/.

Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, тел. 0677 624 96, e-mail: plamen_triavna@abv.bg.29.11.2019
29.11.2019
28.11.2019
21.11.2019
21.11.2019
20.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
18.11.2019
17.11.2019
15.11.2019
14.11.2019
14.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
12.11.2019
08.11.2019
06.11.2019
05.11.2019
01.11.2019
01.11.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |