Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за обществено обсъждане на горскостопанския план за горските територии - общинска собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци

04.09.2019   

Община Трявна уведомява обществеността и заинтересованите органи, че е изработен горскостопански план за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Плачковци. Горскостопанският план е с период на действие от 01.01.2019 г. до 31.12.2028 г. и влиза в сила след утвърждаване от директора на РДГ Велико Търново.

На основание чл. 90 ал. 2 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, на 17.09.2019 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Трявна, зала № 403, ще се проведе обществено обсъждане на изработения горскостопански план за горските територии – общинска собственост, в района на дейност на ТП Държавно  горско стопанство Плачковци.

Материалите са на разположение на заинтересованите лица в община Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №21, всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 17.00 часа до 16.09.2019 г., и  са публикувани в страницата на община Трявна – www.tryavna.bg

Лице за контакти - инж. Румяна Цанева.

Становища, писмени предложения, препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до  15.00 часа на 16.09.2019 г.:

  • писмено в община Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ № 21
  • на е-mail: obtryavna@unicsbg.net

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите страни и органи, относно развитието на общинските горски територии в района на дейност на ТП ДГС Плачковци през следващите 10 години.04.09.2019
02.09.2019
02.09.2019
29.08.2019
29.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
23.08.2019
23.08.2019
21.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
18.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
14.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
11.08.2019
07.08.2019
06.08.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |