Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2018 г.

26.08.2019   

На основание чл.140, ал.4 от  Закона за публичните финанси и във връзка с чл.44, ал.4 от  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

 

Председателят на Общински съвет – Трявна

и

Кметът на Община Трявна

 

Канят жителите на община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на годишния отчета за  изпълнение на бюджета за 2018 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 03.09.2019 година / вторник  / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Материалите по отчета за  изпълнение на бюджета за 2018 г. на Община Трявна са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на хартиен носител и на интернет страницата на общината www.tryavna.bg

 

С Уважение,

 

Силвия Кръстева  /п/

Председател на Общински съвет – Трявна

 

Дончо Захариев  /п/

Кмет на Община Трявна04.09.2019
04.09.2019
02.09.2019
02.09.2019
29.08.2019
29.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
23.08.2019
23.08.2019
21.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
20.08.2019
18.08.2019
15.08.2019
15.08.2019
14.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
11.08.2019
07.08.2019
06.08.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |