Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

28.03.2019   

ОБЩИНА  ТРЯВНА

 

Обявява

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ ЗА ЛИРИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

 

 

Под патронажа на г-н Румен Радев

Президент на Република България

 

Славейковата награда се присъжда на български автор или на чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”. Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година. Няма възрастови ограничения. Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха. Текстовете да са неиздавана поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Смятат се за неиздадени и стихотворения, появили се в интернет сайтове или тези, които само са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Самостоятелно публикувани книги не се считат за издадени произведения.

Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител. Творбите в електронен вид се изпращат  на следния имейл: slavkonkurs.tryavna@gmail.com  в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка. Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес:

 

гр. Трявна, 5350

ул. „Ангел Кънчев“ № 21,

Община Трявна, Конкурс „Славейкова награда“

 

Краен срок за изпращане на творбите – 10 май 2019 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

 

Награди:

Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет.

Втора награда – 1 000 лв.  и почетен диплом.

Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.

Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.

 

Резултатите ще бъдат обявени  на 30 май 2019 г. на официалния сайт на община Трявна.

 

Допълнителна информация:

Кольо Дабков, тел. 0677 623 85, моб.тел. 0899 943 157, e-mail: k_dabkov@abv.bg31.03.2020
30.03.2020
22.03.2020
21.03.2020
29.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
27.03.2019
26.03.2019
22.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
17.03.2019
14.03.2019
12.03.2019
08.03.2019
07.03.2019
06.03.2019
03.03.2019
03.03.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |