Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

19.03.2019   

По случай честването на празника на НГПИ "Тревненска школа, гр. Трявна ня 6 май 2019 г. - Гергьовден училището

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА
„ГЕРГЬОВДЕН”

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден е празник както и на земеделските стопани, дърворезбарите, така и Ден на храбростта - празник на Българската армия.
Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги - облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

 
Конкурс за детска рисунка на тема "Гергьовден"

Конкурс за детска рисунка на тема "Гергьовден'

Публикувахте от ТНС - Трявна в Вторник, 19 март 2019 г.

ИДЕЯТА:
Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден” под формата на национален конкурс с участието на ученици от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1. Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика в битието и в творечството.
2. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.
3. Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.
4. Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различните техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

 

УЧАСТНИЦИ:
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:
1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.
2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см.
3. Информация на гърба на творбата:
• заглавие
• техника
• трите имена на автора
• адрес и учебно заведение или школа
• телефон
Приемат се до 2 /две/ творби от участник

 

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 22 АПРИЛ 2019 г.
Творби, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа”. Творбите ще бъдат експонирани на 04.05.2019 г. в 10.30 часа в сградарта на НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна.
30. 04 2019 г. Комисия, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа” ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди.


НАГРАДИ:
І-во място - Материални награди на стойност 120 лв. и диплом
ІІ-ро място - Материални награди на стойност 100 лв. и диплом
ІІІ-то място - Материални награди на стойност 80 лв. и диплом
Две поощрителни - Материални награди на стойност 50 лв. и диплом

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0677/62291, GSM: 0879826093, е-mail: artschooltryavna@unicsbg.net

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150
Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“
За допълнителна информация: тел. 0879826093 Лице за контакт: Георги Гочев

 

Видео: Телевизия Трявна31.03.2020
30.03.2020
22.03.2020
21.03.2020
29.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
27.03.2019
26.03.2019
22.03.2019
19.03.2019
17.03.2019
14.03.2019
12.03.2019
08.03.2019
07.03.2019
06.03.2019
03.03.2019
03.03.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |