Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

От 1-ви февруари работодателите могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“

От 1-ви февруари работодателите могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“

06.03.2019   

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на УО на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с няколко думи за проекта:

- Госпожо Русинова, бихте ли ни разказали повече за Процедура "Умения"?
- Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

В Агенцията по заетостта има обявени над 10 хиляди свободни работни места и няма работодател, който да не твърди, че има нужда от хора. За тази програма сме отделили 30 млн. лв., като през следващите три месеца работодателите могат да кандидатстват с проекти.

Ще бъдат финансирани дейности, които осигуряват връзката между необходимата квалификация/умения и изискванията на бъдещия пазар на труда, с което се създават необходимите предпоставки за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието и технологичното развитие.

Освен ключови компетентности, например езикови и IТ умения, за първи път ще дадем възможност и за комбинация с т.нар. специфични умения. Например, ако фирмата е в сферата на машиностроенето, обикновено има специфична технология на самото производство. Ние ще дадем възможност на компаниите да обучат своя персонал спрямо собствените си програми, както и да привлекат неактивни хора или регистрирани в бюрата по труда. Създаваме възможност и за партньорство между предприятията. По-големите ще могат да обучат персонала на по-малките, така че да бъде задоволен гладът за кадри в даден сектор или район.

Прагът на проектите е нисък - 15 хил. лв., за да могат реално и малките предприятия да участват. Горният праг е почти 4 млн. лв.

С ясното съзнание сме, че през следващите няколко години 80% от професиите ще изискват дигитално образование, а това трябва да бъде подкрепено от държавата с инвестиции.31.03.2020
30.03.2020
22.03.2020
21.03.2020
29.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
28.03.2019
27.03.2019
26.03.2019
22.03.2019
19.03.2019
19.03.2019
17.03.2019
14.03.2019
12.03.2019
08.03.2019
07.03.2019
03.03.2019
03.03.2019

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |