Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

Обява за подбор по документи за длъжността „Медицинска сестра“

05.11.2018   

 

ОБЩИНА    ТРЯВНА

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

          /ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ/

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.

Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.

Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.

Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване при ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Професионален опит: минимум 1 година;

Професионална област: Медицина.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление  за участие;

- Автобиография /CV/;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;

- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

До 17:00 часа на 16.11.2018 г.

 

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Информация/Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна

Адрес: гр.Трявна, ул. “ Ангел Кънчев“ №2129.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
20.11.2018
09.11.2018
05.11.2018
02.11.2018
02.11.2018
01.11.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |