Трявна - официален туристически и бизнес портал
Актуално от Община Трявна

МИГ „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ започва своята дейност

МИГ „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ започва своята дейност

04.05.2018   

На 30.04.2018 г. беше подписно Споразумение №РД 50-45 за изпълнение на Стратегията за Водно от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Стратегията е многофондова и включва мерки от Програмата за развитие на селските райони, ОП „Околна среда“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование“. Чрез изпълнение на Стратегията на територията на общините Трявна и Дряново ще бъдат инвестирани средства в размер на 7 343 110, 48 лв. По този начин ще се допринесе за осигуряване на адекватни условия за живот и заетост и ефективно и интегрирано развитие на местната икономика.

На 2 май кметовете на Трявна и Дряново проведоха работна среща с екипа на местната инициативна група. Изпълнителният директор на екипа е Десислава Заевска, двама експерти от гр. Трявна и Дряново ще подпомагат дейностите по прилагане на СВОМР – Даниела Петкова (дългогодишен служител на Община Трявна с опит в разработването и управлението на проекти) и Илиана Попова (притежава опит в  работата по международни проекти), работа на екипа ще се подпомага и от технически асистент.

Потенциалните бенефициенти по мерките, включени в Стратегията, ще могат да получат необходимата информация в двата офиса на Асоциацията, намиращи се в гр. Дряново и гр. Трявна. Офисът в гр. Трявна е с адрес: ул. „Ангел Кънчев“ № 33 (сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“).31.05.2018
31.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
24.05.2018
23.05.2018
22.05.2018
20.05.2018
18.05.2018
17.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
11.05.2018
09.05.2018
08.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
04.05.2018
02.05.2018
02.05.2018
02.05.2018

Архив

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |