Трявна - официален туристически и бизнес портал
Новини от Трявна
„По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери”
23.02.2021
„По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери”

Днес заедно с кмета на кметство Плачковци Борислав Борисов и главния инженер на Община Трявна - инж. Георги Илиев извършихме оглед на мястото, където в Плачковци ще бъдат монтирани подземни контейнери по проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери” по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда поставяне на 6 броя инсталации с по 4 контейнера за разделно събиране на отпадъци от подземен тип с цел предотвратяване на замърсяването и осигуряването на разделно събиране на отпадъци на обществени места. По два броя инсталации ще бъдат поставени в централната част на град Трявна и в района на двете детски градини в града, по една инсталация ще има в старинната част на Трявна и в централната част на град Плачковци.

Съоръженията ще бъдат монтирани в тези райони с цел по-голяма публичност и обхват на населението и гостите на града.

Общата стойност на проекта е 390 933 лева.

 

Силвия Кръстева
Кмет на община Трявна

„По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери”

28.02.2021
27.02.2021
27.02.2021
25.02.2021

  Архив на новините
 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |