Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
26.05.2009
Представят защитена зона „Българка” в Трявна
Проект „Натура 2000 място Българка” ще бъде представен в Трявна на 27 май в залата на хотел „Трявна” от 17.30 до 19.30 часа. Инициаторите от международната природозащитна организация WWF канят всички заинтересовани граждани. Защитена зона Българка е част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Тя е приета с решение на Министерски съвет от 2007 г. и съвпада с границите на природен парк Българка. Целта на проекта на WWF е осигуряване на добро управление на „Българка” с участието на местните заинтересовани страни. Планирано е изработване на план за управление на зоната. Горските и земеделски стопани ще бъдат подготвени за прилагане на методи и практики на производство, които са съвместими със защитата и подобрението на околната среда и Натура 2000. Друга задача е повишаване знанията и разбирането на хората от нашия район за европейската екологична мрежа Натура 2000, ползите от ней и произтичащите възможности за местно развитие. Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на неправителствени организации със средства от Норвегия, Исландия и Лхтенщайн.
Цветанка АНГЕЛОВА


 
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
26.05.2009
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |