Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
05.05.2015
8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец
„Нашите принципи в действие“

Тази година 189 червенокръстки дружества в света ще отпразнуват 8 май с отбелязване на 50-годишнината от приемането на Седемте фундаментални принципа на Международното движение.
Хуманността е израз на нашата мотивация. Безпристрастно служим на най-уязвимите, като винаги запазваме своята неутралност и независимост. Нашата същност е доброволчеството. Единството и универсалността ни гарантират, че нашите локални действия са неделима част от една глобална солидарност.
На 8 май Международното движение ще чества значимостта на принципите, ще подчертае тяхната актуалност и приложимост, като стартира глобална дискусия под надслов „Нашите принципи в действие“ с акцент върху тяхната всеобща валидност и устойчивост в хуманитарната ни дейност. Ще се фокусираме върху базисната роля на червенокръстките принципи при осъществяването на нашата мисия и ще покажем как тяхното прилагане позволява да се запази човешкото достойнство и да се осигурят жизненонеобходими ресурси, когато сме изправени пред унищожителното действие на конфликти, бедствия или кризи.
Фундаменталните принципи са елементите, които изграждат самоличността на Червения кръст. Те са в основата на нашата идентичност и цел. Принципите имат ключово значение за безопасността на служителите и доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, както и за осигуряване на достъпа до хуманитарни услуги на нуждаещите се.
50-годишнината от приемането на Основните принципи е възможност да утвърдим значението им на жизненоважни предпоставки, необходими за осъществяване на хуманитарната дейност на Червения кръст и Червения полумесец.
Честит празник тревнески червенокръстци!
Тотка ДИМИТРОВА
Председател на Общинската организация на БЧК - Трявна


 
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
05.05.2015
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |