Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
02.03.2010
Общината ще иска 50 процента аванс за двата мегапроекта
На 23 февруари кметът инж. Драгомир Николов подписа анекси към сключените с Държавен фонд „Земеделие” договори за отпускане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Променят се част от клаузите по договорите, като се дава възможност на Общината да кандидатства за авансово плащане по проектите в размер на до 50 процента от първоначално одобрената финансова помощ. До сега авансът бе до 20 процента. Кметът е започнал процедура по промяна на заявките за авансови плащания и получаване на по-висока сума, което ще улесни изпълнението на проектите. Корекциите бяха утвърдени от общинския съвет на 25 февруари.
Проектите, чието стартиране предстои са: „Реконструкция и модернизация на улица „Панорама”, осигуряваща транспортен достъп до квартал „Лясков дял”, МБАЛ „Д-р Т. Витанов” и хотелски комплекси: „Калина палас”, „Панорама” и „Бръшлян” на стойност 907 919 лв. и «Подобряване облика на Трявна чрез реконструкция и модернизация на улица «Осми март» на стойност 1 335 919 лв.
Цветанка АНГЕЛОВА


 
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |