Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
15.04.2014
„Да създаваме заедно европейски проекти“ с Областен информационен център - Габрово
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България провежда национален конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“. Той е насочен към младежи на възраст от 17 до 21 години и цели повишаване на интереса към новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. и запознаване с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства. За участие в конкурса младите хора трябва да разработят проект по една от 7-те оперативни програми, съобразен с нуждите на населеното място, в което живеят. Наградите за отличените на регионално ниво са: електронен четец, участие във втория национален етап на конкурса с възможност за награда - смартфон и публикация на разработеното проектно предложение на www.eufunds.bg – основен източник за информация за всички оперативни програми. Повече информация за регламента, насоките за кандидатстване и формулярите за попълване може да откриете в раздел:„Конкурс за младежки проект“ на сайта www.eufunds.bg, както и в офиса на Областния информационен център (ОИЦ) в Габрово, пл. Възраждане 3. Проектни предложения се приемат на електронен адрес: oic.gabrovo@eufunds.bg в срок до 17:00 ч. на 26 май 2014 г.
Областният информационен център, който е част от мрежата от 28-те информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда информационна кампания за разясняване на условията за участие в конкурса, както и за предоставяне на техническа помощ.


 
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |