Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
28.05.2014
Обществено обсъждане на Стратегията за икономическо развитие на общината за периода 2014-2020 г.
На 19 май в заседателната зала на Общината се проведе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за икономическо развитие на общината за периода 2014-2020 г. Обсъждането е в рамките на дейност „Разработване на Стратегия за икономическо развитие на община Трявна за периода 2014–2020 г.“, част от договор с изпълнител „Агенция Стратегма“ ООД – гр. София във връзка с изпълнение на проект: „Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна", реализиран с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет».

четете в бр. 19/28.05.2014 г. на в. «Тревненска седмица»


 
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |