Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
02.10.2012
Първа международна среща по проект „Кръгове”
На 25 септември в хотел „Калина Палас” се проведе първата международна среща по проект „КРЪГОВЕ: Иновативен подход за интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през целия живот и заетостта сред уязвими групи”, който се осъществява от „Инфоцентър” ЕООД (Център за професионално обучение) – Трявна и бенефициент по проекта в партньорство с „АДЕСПЕР” (Асоциация за устойчиво развитие и насърчаване на селската заетост) – гр. Леон, Испания и „Обучение и развитие” ООД (Център за професионално обучение) – гр. Тренто, Италия. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
...

Повече – четете в брой 33 на „Тревненска седмица”.


 
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
02.10.2012
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |