Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
22.04.2015
Нова система за разделно събиране на отпадъците
Както информирахме преди време, Габрово и Трявна за първи път у нас въвеждат нова система за разделно събиране на отпадъците. Моделът представлява система от два вида контейнери – жълт и кафяв. В жълтия контейнер попадат суровините годни за рециклиране – стъкло, хартия, метал, пластмаса, текстил и др., а в кафевия – биоразградимите отпадъци (трева, клони, обелки, костилки, черупки, чай, кафе и др.).
Пилотното въвеждане на системата стартира в средата на февруари в Габрово, а към момента на територията на Трявна са поставени и 150 от кафевите контейнери за биоотпадъци.

четете в бр. 13/23 април 2015 г. на в. „Тревненска седмица”


 
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |