Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
23.12.2014
Завърши основният ремонт на улица „Александър Стамболийски” в Трявна
Това е втората изцяло ремонтирана през тази година улица в града след улица „Иван Вазов”. Ремонтът е финансиран със средства от публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
Силно компрометираното състояние на паважната, асфалтовата и тротоарната настилки, наложи Общината да изготви проект, с който кандидатства за отпускане на средства за извършване на основен ремонт на тази улица. Той беше одобрен за финансиране, като строително-ремонтните работи бяха на стойност 282 773,72 лв. с ДДС.

четете в бр. 42-43/23 декември 2014 г. на в. „Тревненска седмица” 
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
23.12.2014
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |