Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
20.04.2010
Габровска област продължава да се топи
130 000 души наброява габровска област към края на миналата година по окончателни данни на териториалното статистическо бюро. В сравнение с предходната година неговият брой е редуциран с 1910, или с 1,4 процента. Намалението е главно заради отрицателният естетствен прираст – значително по-големия брой на умрелите отколкото живородените. Ако тенденцията се запази, след 20 години жителите на областта ще са едва 104 395, е прогнозата на статистиката.
През 2009 г. населението в трудоспособна възраст в областта възлиза на 77 339 души, или 59,5 процента. В сравнение с 2008-ма то намалява с 1420 души /1,8 процента/. Габровска община е с най-голям относителен дял на населението в трудоспособна възраст – 60,9 процента, а с най-нисък е дряновска община – 57,4 процента. В Трявна в трудоспособна възраст са 7295 от общо 12 461 души население. В близките години за възпроизводството на населението в трудоспособна възраст ще съществуват проблеми поради намаляването на групата под трудоспособна възраст, отчитат още от ТСБ – Габрово. Трайна е тенденцията на намаляване на жителите на областта в под трудоспособна възраст. Броят им е 16 157, като за последната година намалението е с 2,1 процента. Единствено в севлиевска община делът на тази възрастова група е по-висок от средния за областта – 13,9 процента, а за Трявна, Габрово и Дряново е съответно 11,1, 11,9 и 11,6 процента.
В над трудоспособна възраст са 36 505 жители на областта, като за година намалението е с 0,4 процента. Най-висок дял има тази група в дряновска община – 31 процента, следвана от тревненска с 30,4 процента, а най-ниският дял е в севлиевско – 28,1 процента.
Общият брой на населените места в областта е 356, от които 5 града. В 61 от селищата няма население. Най-голяма част от градското население е съсредоточена в тревненска община – 94,4 процента, следвана от габровска /89,3 процента/. Най-малко е градското население в община Севлиево – 60,9 процента. Най-много са населените места с под 50 жители – 267. Общият брой на живеещите там е 3290, или 2,5 процента от областта.
През 2009 г. в областта са родени 1045 деца, с 33 по-малко от предходната година. Коефициентът на раждаемост е 8 на хиляда при 10,7 на хиляда средно за страната. Ниската раждаемост се дължи на непрекъснатото намаление на жените във фертилна възраст /15 – 49 г./, обясняват още от ТСБ. През миналата година броят на жените в тази възраст в габровска област е 27 339, което е със 708 по-малко от предходната година. С най-висока раждаемост е община Севлиево – 9 на хиляда, а с най-ниска е Трявна – 5,9 на хиляда. В сравнение с предходната година раждаемостта се запазва на същото ниво. Броят на починалите в областта за миналата година е 2075 /15,8 промила/, което е със 175 по-малко в сравнение с 2008-ма. Стойността на смъртността обаче е по-висока от средната за страната, която е 14,2 промила.
С най-висока смъртност е дряновска община – 20,9 промила, а за Габрово, Севлиево и Трявна тя е съответно 14,2, 17,4 и 15,1 на хиляда.
Със значителни колебания продължава да се характеризира детската смъртност. Нейният показател се влияе от редица фактори и е чувствителен поради малките величини, от които се изчислява, поясняват от териториалната статистика. През 2009 г. в областта са починали 9 деца на възраст до 1 годинка, а коефициентът на детска смъртност е 8,6 на хиляда при 5,6 за предходната година.
Естественият прираст на областта за миналата година е минус 7,8 промила. Отрицателният показател е с по-голяма стойност от средния за страната /минус 3,5 промила/. Всички общини са с отрицателен естествен прираст, като най-голяма е стойността му в Дряново и Трявна – минус 13 и минус 9,2 промила. Изводът е, че сериозен проблем в демографската ситуация е не само ниската раждаемост, а преди всичко високата смъртност сред населението.
Отрицателна стойност има и механичният прираст, тъй като миналата година в областта са се заселили 2205 души, а са се изселили 3085.
С механичен отлив са общините Габрово /-693/, Севлиево /-130/ и Трявна /-108/, докато в Дряново има механичен прираст от 43 души.
Всичко това продължава да поддържа неблагоприятната ситуация по отношение на броя и състава на трудовия потенциал на габровска област, обобщават от териториалното статистическо бюро.
Цветанка АНГЕЛОВА


 
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |