Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
04.03.2009
След поредица скандали удължиха срока за кадатралната карта
Началникът на Службата по кадастър в Габрово инж. Нели Лазарова:
Не знам защо се е създала тази психоза
Новата кадастрална карта на Трявна и няколко околни села стана причина за масова паника сред гражданите. Ежедневно хората се тълпяха пред офиса на габровската служба по геодезия, картография и кадастър, който бе разкрит за тяхно улеснение в общинския клуб на инвалида в Трявна. Опашките се заформяха още от шест сутринта, макар работното време да започваше три часа и половина по-късно. На ден се даваха по 60 талончета, с които да се въведе някакъв ред сред чакащите. Желаещите обаче бяха с пъти повече, а мнозина излизаха разгневени и заради констатирани грешки в регистрите. В първите дни на миналата седмица редакционният ни телефон прегря от обаждания на недоволни граждани. Стана ясно и че във вторник призори се е стигнало дори до бой пред офиса. В сряда в кабинета на кмета Драгомир Николов дойде шефката на службата по кадастъра в Габрово инж. Нели Лазарова, и бе договорено срокът за подаване на възражения да бъде удължен. Ето какво каза тя пред нашия екип:
„Моите наблюдения са, че няма съществени непълноти и грешки в приетите кадастрална карта и кадастрални регистри. До сега в Габрово са получени около 480 възражения. Повечето са за пропуснати вписвания на собственици, които не са фатални. Поради големия обществен интерес на 4-ти март ще дадем входящи номера на всички граждани, които се явят в офиса в Трявна. С тях до 18-ти март те могат да подават възражения, но вече в офиса ни в Габрово. Корекции в кадастралната карта могат да се правят и след като тя бъде приета. В нея постоянно ще се променя базата данни, тъй като имотният регистър е динамичен. Гражданите, които не са успели да проверят в обявения срок кадастралната карта и регистри, могат да го направят и след влизането им в сила. Констатирани непълноти и грешки се отстраняват по реда, посочен в Закона за кадастъра и имотния регистър. Ако грешката налага направата на скица-проект, която е основата за издаване на допълнителна заповед, то тя се прави от лицензиран геодезист, т.е. от правоспособното лице. В случая фирмата, наета от Агенцията по кадастър, е дала гаранция от 18 месеца, през които носи отговорност. В този срок изработените карта и регистър ще бъдат коригирани безплатно. Иначе обявяването им може да бъде обжалвано по административен ред, пред административния съд, но чрез Службата по казастъра, отново в 30-дневен срок. Или: дори сега да не сте си видяли имота, можете по административен ред да предявите правата си”.
- Така не се ли ощетяват гражданите?
- Държавната такса по административен ред е 10 лева.
- Какъв е вашият коментар, защо се стигна до всичко това?
- Мисля, че Трявна не е изключение. Градът не е толкова голям. Има градове с по 3800 жалби, които налагат наистина промяна, и съответното мерене на имотни граници, ненанесени сгради... Това са наистина съществени непълноти. Вписването в имотния регистър с правото на собственост или с отстъпеното право на строеж в съответния апартамент или сграда не е нещо, което би могло да създаде затруднения. Просто голяма част от хората не са си давали нотариалните актове, когато е минавала фирмата за анкета и са събирани данните. Има и друг проблем – в много случаи фирмата-изпълнител не е допускана до имотите, когато е правено заснимането на границите. „Нямаш право да влизаш тук, и това е”! Това е по отношение на документите. Другият въпрос е за границите. Има имоти, които са в урбанизираните територии, но всъщност не са застроени. Например трима души си знаят къде са им границите, но на практика на място няма никаква обозначена граница. Фирмата минава за заснимане, и не отделя трите имота. После тези хора идват при нас, и казват: „да, ама аз имам нотариален акт за 600 кв. м., а до мен са еди-кои си, а мястото си го ползваме заедно”. Ние обаче не бихме могли да знаем. В 30-дневния срок, който е бил за означаване на границите, те не са отишли да ги посочат, да поставят колчета, които после дабъдат заснети.
- Допускате ли, че в дадения срок, вече удължен, всички собственици на имоти могат да проверят картата?
- Не знам защо се е създала тази психоза, защо трябва всички да дойдат да си видят имотите. Дори да не са го направили, няма проблем впоследствие да бъде направена корекция. Ако от 2005-та насетне със съответния имот е извършвана някаква сделка, собственикът трябва да дойде и да си донесе новия нотариален акт, тъй като имотът със сигурност се води на стария собственик. Данните, които сме получили от Данъчното, са към 2005 г.
- Защо тогава се стигна до там – хората да висят от 6 сутринта...?
- Бях там, видях ги – те са просто надъхани, не знам по какъв начин. Възраженията до сега са само за вписване. Успях да обслужа един гражданин. Той беше вписан в имота, но същевременно в документа му не бе описано, че владее само 5/16 от мястото и 5/8 от къщата. Идеалната част, която по акт владее, не бе вписана както трябва. Това не би трябвало да го притеснява. Той е там, на този етаж, обаче собствеността му, която е вписана, не отговаря на неговия документ за собственост.
Цветанка АНГЕЛОВА


 
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
04.03.2009
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |