Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
09.02.2009
Националното обсъждане за яз. „Нейковци” приключи с положителна оценка
На 2 февруари в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе Национално обществено обсъждане на оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/ за завършване на язовирите „Нейковци”, „Луда Яна” и „Пловдивци”. Екипът от консултанти, изготвили оценката, както и представителите на екологичните организации, дадоха положителна оценка за въздействие върху околната среда. А през настоящата седмица ще се проведат и обществените обсъждания на оценките за въздействие на обектите по места.
На обсъждането присъстваха специалисти от Световната банка, зам. министър Димчо Михалевски, директорът на Дирекция "Водоснабдяване и канализация", Пламен Никифоров, представители на местните власти, депутати, сред които и Татяна Дончева, както и представители на екологичните организации. Това съобщи кметът инж. Драгомир Николов, който също участва в обсъждането и сподели своите впечатления от срещата:
„В министерството се проведе изключително важно национално обществено обсъждане на ОВОС на язовирите „Нейковци”, „Луда Яна” и „Пловдивци”, които ще бъдат финансирани със заем от Световната банка. Вече се върви към приключване на всички процедури, които изисква Световната банка. И това е от изключително значение, защото въпросът касае цялата община. Така например, изравнителя, който ще бъде изграден – решава въпроса за количествата вода, които са необходими, особено при наличието на тези големи хотели, предприятията.
Другият важен проблем, който съществува пред нас е, че нямаме пречиствателната станция за питейни води. А целият обект включва тези две неща. Като кмет на общината, на обсъждането изказах становището си, споделих и какви са проблемите, а именно, че миналата година бяхме на косъм от режим, че допълнително изпомпваме вода от извора, което обаче излиза доста скъпо, че при снеготопене и обилни валежи качеството на питейната вода се влошава изключително много. Радващото е, че представителите на екологичните организации заявиха, че по никакъв начин строителните работи по доизграждането на яз. „Нейковци” няма да повлияят върху екологията”.
Галина ИВАНОВА


 
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |