Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
20.04.2010
100 години от създаването на Дружество за културно–икономическо повдигане на Трявна
През първата половина на ХХ век, наред с читалище, музикално, туристическо, спортно, женско и др. дружества, в обществения живот на Трявна трайно се установява Дружество за културно– е/и/кономическо повдигане на гр. Трявна. То обединява елита на интелигенцията в селището по това време. Идеята за създаването му идва от тревненеца, живеещ в гр. Ямбол - д-р Петър Брънеков. Дружество с такова име и сходни функции се създава в Ямбол през 1908 г. и д-р Брънеков е негов деен член. Целите му са: разкриване на нови производства в Ямбол, благоустрояване и хигиенизиране на града, залесяване на околностите, съхраняване на историческата памет.
Учредителното събрание на Дружеството за културно-и/е/кономическо повдигане на Трявна се провежда на 25.07.1910 г. в салона на училището „Петко Р. Славейков”, където д-р Брънеков запознава тревненци с идеята за дейността на такова дружество. Под протокола от това събрание, който се пази в Териториален държавен архив гр. Габрово, стоят имената на 53-ма тревненци. Първото общо събрание на дружеството се провежда няколко дни по-късно - на 30.07.1910 г. и има за задача обсъждането и приемането на Устав и избор на ръководство. Името на дружеството се определя от основните цели, които са посочени в приетия на 30.07.1910 г. Устав – „...да предявява пред гражданите всички мероприятия, които са от значение да повдигнат града и околностите му в културно и е/и/кономическо отношение и с тяхно съдействие да работи за реализуването им”. Развитието на селището дружеството вижда в няколко посоки – възраждане на традиционните тревненски занаяти; насърчаване и подпомагане развитието на овощарството в района и главно утвърждаването на Трявна и района като летен курорт. Още през 1911 г. Христо Даскалов, като първи председател на Дружеството, предлага основните насоки на работа:
1.Създаване на специални училища в Трявна – дърводелско-строително, овощарско.
2. Залесяване района около Трявна, за да стане тя по-добро място за почивка.
3. Изграждане на вили, подготовка на повече квартири с добри условия да приемат летовници.
4. Реклама на града за привличане на повече гости.
5. Създаване на квартирен комитет, който да се занимава с настаняване на курортистите.
В устава изрично се посочва, че дружеството е далече от политическите и религиозни въпроси. Уредена е организационната структура. Право да членува в дружеството има всеки тревненец/ка/ и нетревненци над 18-годишна възраст, дори и живеещи извън града, достатъчно е да имат желание да работят за този град и редовно да плащат членския си внос /първоначално от 1 лв. годишно/.
Даниела ДАБКОВА
(Следва)


 
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |