Трявна - официален туристически и бизнес портал
news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
12.10.2009
Нито един тревненец не посети приемната на комисията за защита от дискриминация
Първа приемна в Трявна проведе регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ Миглена Иванова на 7 октомври. Нито един гражданин обаче не я посети. Означава ли това, че в нашата община няма жертви на дискриминация, или хората просто не са наясно какво точно включва това понятие, не знаят какви права имат и как могат да ги защитят? По тези въпроси разговаряме с г-жа Иванова.
- Какво могат да получат хората от Комисията за защита от дискриминация?
- Могат да се обърнат към нас дори само информативно, за разяснаване на правата, които можем да защитаваме. За съжаление много хора не знаят какво точно означава „дискриминация”. Могат да поискат и съдействие за решаване на проблеми от такова естество. Подава се жалба, която веднага се препраща в Комисията в София, и се разглежда в 30-дневен срок. Формулярите ги даваме на място, както и разяснения за попълването, и цялостна информация за придвижването на случая. Гражданите могат да се обърнат и директно към Комисията в столицата.
- Дискриминацията е доста широко понятие?
- Дискриминацията е неравно третиране на възможностите на даден човек, и поставянето му в неравностойно положение спрямо останалите. Признаците са много – по пол, вързаст, политически убеждения, религия, произход, физически недъг...
- Какво предприема Комисията, ако реши, че сигналът е основателен?
- КЗД е независим специализиран орган, със собствен закон. Преценява се има ли дискриминация, или има тормоз. Прави се проучване, преписка. Ако се стигне до извода, че съществува дискриминация, вече може да се образува дело, работим с административния съд, и започва защита правата на даденото лице. Всеки има достойнство. Според мен е редно да се търсят тези права, но хората още не са наясно, и не смеят много да ни търсят.
- Споменахте за водене на съдебни дела – разходите за чия сметка са?
- Комисията изцяло поема разноските по делото. Добре е хората да знаят, че нямат никакъв финансов ангажимент – което често ги спира да си търсят правата по съдебен ред.
- Има ли давност за случаите?
- Да, до 3 години назад. Друго условие е да не е водено дело по съответния проблем.
- Никой не посети приемната ви в Трявна, има ли интерес в другите общини от областта?
- Хората започват да се интересуват. Много бих се радвала, ако ме търсят дори само за разяснителна информация, ще се чувствам полезна. Смятам, че има дискриминация – сред всички хора, но те не се обръщат към нас, защото все още не са наясно. Или пък има проблем – но - българинът е странен, той е свикнал да търпи много неща, и понякога не забелязва, че има накърнени права, и трябва да ги защитава.
- Не се ли свързва дискриминацията само с малцинствата, донякъде и с хората с увреждания?
- Да, така е. В момента много се говори за дискриминацията при трудово-правните отношения, била тя скрита или явна. Може например да има натиск от работодателя – по пол, възраст... Работодателите злоупотребяват, но това не се вижда явно, и потърпевшият не може да го докаже, притеснява се – а може да дойде при нас, да сподели. Може да си върне достойнството, ако проучването покаже, че има неравно третиране. Всичко се пази в пълна тайна, данни на жалбоподателите не се изнасят. Няма риск да бъде преследван впоследствие – напротив, дори ще бъде защитаван.. Дори и да се окаже, че не става въпрос точно за дискриминация, можем да го ориентираме към кого да се обърне, сътрудничим си с другите институции.
- Как си обяснявате това, че хората знаят толкова малко за дейността на КЗД?
- КЗД работи от 2005 г., вече има и регионални представители. Може би причината е, че хората не знаят какво е дискриминация, не знаят какви права да търсят, за какво да се обръщат към нас. Трябва много да се работи, за да стига информацията до тези, които са под някакъв натиск да бъдат дискрминирани. Няма значение какви са тези хора – всички сме равни пред закона, независимо какъв е нашият произход, религия, пол... При нас може да се подава и сигнал за дискриминация в обществото. Така можем да си помагаме взаимно, не трябва да има търпимост.
Цветанка АНГЕЛОВА


 
12.10.2009
12.10.2009
12.10.2009
12.10.2009
12.10.2009
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

 
 
| автобусен транспорт | справочник | образование | здравеопазване |
 © 2002 Инфоцентър Трявна   |